top of page
Europapark_edited.png

Onderzoek

Een haalbaarheids onderzoek geeft onze opdrachtgevers de benodigde houvast om keuzes te maken, richting te bepalen de juiste oplossing
te kiezen en politiek, gebruikers en bewoners te overtuigen.

Enkele vragen die we onderzoeken:
Welke locatie is geschikt, wat kunnen we op een locatie, hoeveel gaat het project kosten, wie zijn de gebruikers, welke plannen zijn er al, welke functies kunnen combineren, hoe ziet het participatie traject er uit en wanneer zouden we kunnen bouwen?

 

Het resulterende document (of dit nu haalbaarheid, visie of studie heet) helpt opdrachtgevers bij:

 • het scherp in beeld krijgen van de werkelijke opgave en hier de juiste richting aan geven richting het proces van realisatie.

 • wat er speelt bij de bewoners en het lokaliseren van stakeholders

 • het leveren van argumentatie ten behoeve van besluitvorming

 • het inrichten van het proces op het gebied van ontwerp, realisatie, planning, financierings/ subsidietraject, fasering

 • het organiseren van participatie trajecten

 • het krijgen van inzicht in de te maken kosten

 • het enthousiasmeren van bewoners en gebruikers

Veel ideeën sneuvelen al ver voor het stadium van realisatie. Dit geldt zowel voor initiatieven vanuit de gemeente als van bewoners.De weg tot realisatie is lang en de obstakels talrijk.

Onderzoek geeft overzicht en helderheid. Vanuit het volledige plaatje kunnen betere keuzes gemaakt worden die strategisch slim zijn in het proces en die een beter eindproduct opleveren. Niets is immers zo vervelend als het realiseren van een project in de openbare dat niet gebruikt wordt, niet de potenties van de locatie benut, of een onveilige situatie creëert.

"Hoe de opgave er ook uit ziet, de plek is altijd onderdeel van een grotere context. Onderzoek zorgt ervoor dat de opgave integraal bekeken wordt op ruimtelijke, functionele, programmatische, financiële, participatie en plannings aspecten.”

Verouderd

Een belangrijke opgave bij gemeenten zijn de verouderde Urban sport voorzieningen binnen de gemeente. Sinds begin jaren 80 worden er al skateparken gebouwd in Nederland, maar uiteraard is er sinds die tijd veel veranderd.
Allereerst is de economische levensduur van deze objecten allang voorbij en staan ze vaak op instorten. Daarnaast zijn deze veelal catalogus objecten, vaak gemaakt met onprettige materialen en voldoen ze niet meer qua afmetingen en stijl. Eigentijdse Urban Sport is het domein van maatwerk.

Tijdens onze onderzoeken, werken we samen met experts om bestaande situaties te onderzoeken en onderbouwde adviezen te kunnen verstrekken.


 

“Zomers skaten we eigenlijk niet op deze plek, want als je valt dan brand je je aan het oppervlak van de stalen catalogus obstakels, die door de zon gloeiend heet zijn geworden.“
Gebruiker skatepark Europapark Alphen ad Rijn
 

scenario 2 middenas copy_edited.jpg

Programma & Urban Spot

Een sport faciliteit staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een bredere context. Het kan zomaar zijn dat een interventie helemaal niet werkt op zichzelf. Onderzoek naar de omgeving is daarbij essentieel. Welke zaken spelen er in de directe omgeving, welke behoeften zijn er nog meer, kunnen we misschien programma en doelgroepen aan elkaar koppelen?
Als je een kiosk maakt naast een freerun parkours kunnen voorbijgangers met koffie kijken naar de sporters. Bied je de mogelijkheid voor een skaterepairshop naast een nieuw skatepark dan versterk je de community.

In zijn algemeenheid kun je stellen dat programma elkaar kan versterken. Programma kan ook in de bredere zin bekeken worde, Bijvoorveeld in de vorm van meubilair of groen en pleinvoorzieningen.
Bij de Urban Spot gaat het altijd om het bij elkaar brengen en faciliteren van urbane plekken voor diverse groepen mensen.

Participatie

Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagd project is participatie van gebruikers en omwonenden. In het verleden is door gemeenten veel te vaak de fout gemaakt iets, om iets te realiseren waar de buurt niet op zat te wachten. Tijdens zijn echter veranderd, waarbij luisteren naar de wensen en participatie van bewoners voor de gemeente essentieel is.

Tijdens onderzoek stellen we opdrachtgever en onszelf onder andere de volgende vragen:

 • Welke leeft er in de buurt en waar is behoefte aan?

 • Welke belangenhebbenden /stakeholders zijn er?

 • Hoe organiseer je de participatie (organisatiestructuur)?

 • Welke vorm van participatie is geschikt voor dit project? (online, offline, mee ontwerpen, abc keuze...)

 • Waar kan men wel en niet over meedenken?

 • Hoe kunnen we ownership creëren voor deze plek? (inspraak vs commitment)


Op basis van de bevindingen stellen we normaliter een participatie paragraaf op met een plan van aanpak, strategie, planning en fasering op.

crossbaan.png

“Van schommelen worden mensen blij. Voor het schommelstation we de gemeente overtuigd om het oude benzine station om te mogen vormen tot creatieve schommelplek, die de aanjager van het plein bij het werkgebouw is geworden.”
Reonald Westendijk Architect ontwerper Maastricht

Financiering

Het vraagstuk financiering is onder te verdelen in twee zaken. Wat gaat het kosten en hoe gaan we dit betalen?
In de laatste fase van een onderzoek nemen we voor opdrachtgevers een financiële menukaart op waarin op VO niveau uitgesplitst staat wat de kosten zijn van de verschillende onderdelen. Op basis daarvan kan terugkoppeling plaatsvinden en kunnen keuzes naar de toekomst gemaakt worden.
De tweede vraag is uiteraard hoe het project te betalen. Welke budgetten zijn er beschikbaar en op welk moment. Wij denken mee met de opdrachtgever om te kijken welke mogelijke andere afdelingen betrokken kunnen worden, of er subsidies beschikbaar zijn en of sponsoren of een combinatie met ondernemende en dus investerende gebruikers mogelijk is.

Exploitatie en onderhoud.
Tot slot houdt de financiële kan van het verhaal niet op bij de oplevering. Juist exploitatie en onderhoud zijn de ondergeschoven kindjes waar al tijdens de haalbaarheidsonderzoeken rekening mee moet worden gehouden. Ook vanuit de gemeente is het belangrijk dat een breed speelveld aan afdelingen meekijken en denken bij een project, juist ook om de fase van het gebruik goed vorm te geven. 

roze tanker copy.png

Planning en fasering

Net als financieringsbehoefte is ook een planning en fasering in de haalbaarheidsfase erg indicatief. Maar juist door nu al bepaalde aannames te doen, ontstaat er een plan waarbij over alle facetten is nagedacht. Op basis van een plan kun je afwijken, plannen aanscherpen en verfijnen.

Vragen die we in deze fase stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe past het binnen een groter geheel vd stad?

 • Welke partijen zijn er bij betrokken infra, burgers, hoogheemraadschap, onderhoud?

 • Wanneer is welk deel van de financiering beschikbaar,

 • Hoe zijn participatie ontwerp en uitvoering op elkaar afgestemd?

 • Welke onzekerheden en risico’s zijn er?

bottom of page