top of page
Europapark_edited.png

Onderzoek

Naast projecten werkt Atelier OUI ook hard aan onderzoek: hoe kunnen we de beste openbare ruimte ontwerpen? Als resultaat van ons onderzoek is de OUI-strategie ontstaan, die hieronder te zien is. Deze gebruiken we nu al een lange tijd, en aan de hand van deze matrix testen we of het ontworpen plan succesvol gaat zijn.

Een fijn urban sportspark is namelijk niet alleen een plek voor sporters, maar een schone, veilige en gezellige openbare plek voor iedereen. 

231129 projectplan eindhoven definitief.jpg

1. Community

Een project begint vaak bij de gemeenschap: aan wat voor skateplek is behoefte? Wie zullen er uiteindelijk gebruik maken van het park? Deze vraag stellen is essentieel: een goede skateplek heeft immers draagvlak nodig, en mensen die het onderhouden en toe-eigenen zodra het af is. 

 

2. Plek

Een succesvolle sportplek is geen catalogus-park, maar een met aandacht ontworpen openbare plek. We zien skateparken als moderne theaters in de stad, waar bezoekers het schouwspel van skaten, bmx-en, stuntsteppen en freerunnen kunnen bekijken. Sport verbindt mensen, en skateparken zijn daarmee kleine stadions in de stad. 

 

Schermafbeelding 2024-03-20 133334 transparant.png

3. Inrichting

De skateparken van nu zijn allang geen losse objecten in een park meer: de obstakels zijn integraal verwerkt in het park, waarbij groen, verlichting, wandelpaden, materialisatie en meubilair allemaal samen ontworpen zijn. Dit is essentieel voor de langdurige veiligheid en verzorgdheid van een park. 

 

4. Gebruik

Tot slot het gebruik: hoe verwelkom je nieuwe sporters in het park? Voor succesvolle parken is het van groot belang dat het park levend gehouden worden, door middel van evenementen, lessen, obstakels voor verschillende niveaus en gebruikers die een oogje in het zeil houden. Zo blijft het park goed gebruikt, en de omwonenden tevreden met het gebruik. 

 

Deze OUI-strategie gebruiken we in een breed scala aan projecten en onderzoeken, waaronder:

Haalbaarheidsonderzoeken

Een haalbaarheidsonderzoek geeft onze opdrachtgevers de benodigde houvast om keuzes te maken, richting te bepalen, de juiste oplossing te kiezen en de politiek, gebruikers en bewoners te overtuigen. Onderzoek geeft overzicht en helderheid. Niets is immers zo vervelend als het realiseren van een park dat niet gebruikt wordt, niet de potenties van de locatie benut, of een onveilige situatie creëert.

Het resulterende document (of dit nu haalbaarheid, visie of studie heet) helpt opdrachtgevers bij:

 • het scherp in beeld krijgen van de werkelijke opgave en hier de juiste richting aan geven richting het proces van realisatie.

 • wat er speelt bij de bewoners en het lokaliseren van stakeholders

 • het leveren van argumentatie ten behoeve van besluitvorming

 • het inrichten van het proces op het gebied van ontwerp, realisatie, planning, financierings/ subsidietraject, fasering

 • het organiseren van participatie trajecten

 • het krijgen van inzicht in de te maken kosten

 • het enthousiasmeren van bewoners en gebruikers

"Hoe de opgave er ook uit ziet, de plek is altijd onderdeel van een grotere context. Onderzoek zorgt ervoor dat de opgave integraal bekeken wordt op ruimtelijke, functionele, programmatische, financiële, participatie en plannings aspecten.”

Verouderde voorzieningen

Een belangrijke opgave bij gemeenten zijn de verouderde Urban sport voorzieningen binnen de gemeente. Sinds begin jaren 80 worden er al skateparken gebouwd in Nederland, maar uiteraard is er sinds die tijd veel veranderd.
Allereerst is de economische levensduur van deze objecten allang voorbij en staan ze vaak op instorten. Daarnaast zijn deze veelal catalogus objecten, vaak gemaakt met onprettige materialen en voldoen ze niet meer qua afmetingen en stijl. Eigentijdse Urban Sport is het domein van maatwerk.

Tijdens onze onderzoeken, werken we samen met experts om bestaande situaties te onderzoeken en onderbouwde adviezen te kunnen verstrekken.


 

“Zomers skaten we eigenlijk niet op deze plek, want als je valt dan brand je je aan het oppervlak van de stalen catalogus obstakels, die door de zon gloeiend heet zijn geworden.“
Gebruiker skatepark Europapark Alphen ad Rijn
 

scenario 2 middenas copy_edited.jpg

Programma & Urban Spot

Een sport faciliteit staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een bredere context. Het kan zomaar zijn dat een interventie helemaal niet werkt op zichzelf. Onderzoek naar de omgeving is daarbij essentieel. Welke zaken spelen er in de directe omgeving, welke behoeften zijn er nog meer, kunnen we misschien programma en doelgroepen aan elkaar koppelen?
Als je een kiosk maakt naast een freerun parkours kunnen voorbijgangers met koffie kijken naar de sporters. Bied je de mogelijkheid voor een skaterepairshop naast een nieuw skatepark dan versterk je de community.

In zijn algemeenheid kun je stellen dat programma elkaar kan versterken. Programma kan ook in de bredere zin bekeken worde, Bijvoorveeld in de vorm van meubilair of groen en pleinvoorzieningen.
Bij de Urban Spot gaat het altijd om het bij elkaar brengen en faciliteren van urbane plekken voor diverse groepen mensen.

Participatie

Misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een geslaagd project is participatie van gebruikers en omwonenden. In het verleden is door gemeenten veel te vaak de fout gemaakt iets, om iets te realiseren waar de buurt niet op zat te wachten. Tijdens zijn echter veranderd, waarbij luisteren naar de wensen en participatie van bewoners voor de gemeente essentieel is.

Tijdens onderzoek stellen we opdrachtgever en onszelf onder andere de volgende vragen:

 • Welke leeft er in de buurt en waar is behoefte aan?

 • Welke belangenhebbenden /stakeholders zijn er?

 • Hoe organiseer je de participatie (organisatiestructuur)?

 • Welke vorm van participatie is geschikt voor dit project? (online, offline, mee ontwerpen, abc keuze...)

 • Waar kan men wel en niet over meedenken?

 • Hoe kunnen we ownership creëren voor deze plek? (inspraak vs commitment)


Op basis van de bevindingen stellen we normaliter een participatie paragraaf op met een plan van aanpak, strategie, planning en fasering op.

crossbaan.png

“Van schommelen worden mensen blij. Voor het schommelstation we de gemeente overtuigd om het oude benzine station om te mogen vormen tot creatieve schommelplek, die de aanjager van het plein bij het werkgebouw is geworden.”
Reonald Westendijk Architect ontwerper Maastricht

Financiering

Het vraagstuk financiering is onder te verdelen in twee zaken. Wat gaat het kosten en hoe gaan we dit betalen?
In de laatste fase van een onderzoek nemen we voor opdrachtgevers een financiële menukaart op waarin op VO niveau uitgesplitst staat wat de kosten zijn van de verschillende onderdelen. Op basis daarvan kan terugkoppeling plaatsvinden en kunnen keuzes naar de toekomst gemaakt worden.
De tweede vraag is uiteraard hoe het project te betalen. Welke budgetten zijn er beschikbaar en op welk moment. Wij denken mee met de opdrachtgever om te kijken welke mogelijke andere afdelingen betrokken kunnen worden, of er subsidies beschikbaar zijn en of sponsoren of een combinatie met ondernemende en dus investerende gebruikers mogelijk is.

Exploitatie en onderhoud.
Tot slot houdt de financiële kan van het verhaal niet op bij de oplevering. Juist exploitatie en onderhoud zijn de ondergeschoven kindjes waar al tijdens de haalbaarheidsonderzoeken rekening mee moet worden gehouden. Ook vanuit de gemeente is het belangrijk dat een breed speelveld aan afdelingen meekijken en denken bij een project, juist ook om de fase van het gebruik goed vorm te geven. 

roze tanker copy.png

Planning en fasering

Net als financieringsbehoefte is ook een planning en fasering in de haalbaarheidsfase erg indicatief. Maar juist door nu al bepaalde aannames te doen, ontstaat er een plan waarbij over alle facetten is nagedacht. Op basis van een plan kun je afwijken, plannen aanscherpen en verfijnen.

Vragen die we in deze fase stellen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe past het binnen een groter geheel vd stad?

 • Welke partijen zijn er bij betrokken infra, burgers, hoogheemraadschap, onderhoud?

 • Wanneer is welk deel van de financiering beschikbaar,

 • Hoe zijn participatie ontwerp en uitvoering op elkaar afgestemd?

 • Welke onzekerheden en risico’s zijn er?

bottom of page