top of page

Skatepark De Bongerd
Haalbaarheidsonderzoek - Amsterdam

Bij de Bongerd in Amsterdam Noord hebben we samen met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw skatepark gedaan. Omwonenden verzamelden 800 handtekening om het vervuilde stuk grond naast de Kadoelenbrug om te toveren in een buurtpark. De locatie is lastig: de kademuur moet versterkt worden, de grond moet verontreinigd worden, en er staan woningen vlak naast en het ligt tussen een kanaal en dijklichaam. Bij de bewonersbijeenkomst bleek dat omwonenden de uitdaging aangaan en een park willen, dus zal er eerdaags gestart worden met een voorlopig ontwerp. Binnenkort meer!

bottom of page